Không mất phí dịch vụ
Loại Phòng và Số lượng
THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA BẠN
Loại Phòng
Phòng Standard Double Phòng Standard Double
 Số lượng Phòng 10
 Số người ở tối đa 02
 Giá thêm Người 225,000vnđ
Giá Niêm Yết
 Thứ 2, 3, 4, 5,6 CN  700,000vnđ
 Thứ 71.000.000vnđ
 Ngày lễ tết1,500,000vnđ
Phòng Standard Twin Phòng Standard Twin
 Số lượng Phòng 10
 Số người ở tối đa 02
 Giá thêm Người 225,000vnđ
Giá Niêm Yết
 Thứ 2, 3, 4, 5,6, CN 700,000vnđ
 Thứ 7 1.000.000vnđ
 Ngày lễ tết 1.500,000vnđ
Phòng Superior Double Phòng Superior Double
 Số lượng Phòng 05
 Số người ở tối đa 02
 Giá thêm Người 225,000vnđ
Giá Niêm Yết
 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, CN 1000.000vnđ
 Thứ 7 1.200.000vnđ
 Ngày lễ tết 1,700,000vnđ
Phòng Superior Twin Phòng Superior Twin
 Số lượng Phòng 10
 Số người ở tối đa 02
 Giá thêm Người 225,000vnđ
Giá Niêm Yết
 Thứ 2, 3, 4, 5, CN 1.000.000vnđ
 Thứ 6, 7 1.200.000vnđ
 Ngày lễ tết 1,700,000vnđ
Phòng Delux Double Phòng Delux Double
 Số lượng Phòng 02
 Số người ở tối đa 02
 Giá thêm Người 225,000vnđ
Giá Niêm Yết
 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, CN 1,500,000vnđ
 Thứ 7 1.700,000vnđ
 Ngày lễ tết 2,500,000vnđ
Phòng Delux Twin Phòng Delux Twin
 Số lượng Phòng 03
 Số người ở tối đa 02
 Giá thêm Người 225,000vnđ
Giá Niêm Yết
 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, CN 1.500,000vnđ
 Thứ 7 1.700,000vnđ
 Ngày lễ tết 2.500,000vnđ